• Promocje
  • Karta
  • Oferta firmowa
  • Sklep
  • Pomoc

Zakończenie działalności

Łódź, dnia 28.10.2014 roku

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 30 listopada 2014 r. Aspiro SA kończy działalność telekomunikacyjną prowadzoną pod marką mBank mobile. W związku z tym, z zachowując 30-dniowy termin wypowiedzenia, wypowiada wszystkie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarte zgodnie z regulaminami świadczenia usług mBank mobile oraz cennikami usług mBank mobile wraz z ofertami promocyjnymi oraz regulaminami promocji.

Od 1 grudnia 2014 r. przestają obowiązywać wszystkie regulaminy świadczenia usług mBank mobile oraz cenniki usług mBank mobile tj.: Regulamin świadczenia usług roamingu mBank mobile; Regulamin świadczenia krajowych usług łączności ruchomej mBank; Cennik usług mBank mobile - taryfa mobile; Cennik usług mBank mobile - taryfa biznes; Cennik usług roamingu mBank mobile; Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru telefonicznego; Regulamin oferty Internet 100 MB; Regulamin oferty Internet 250 MB; Regulamin oferty Internet 1 GB; Regulamin promocji Internet - płaska stawka; Regulamin promocji Płaski starter II; Regulamin promocji Płaski starter; Regulamin promocji Długi starter; Regulamin promocji mZnajomi bis; Regulamin promocji mDealer; Regulamin oferty Internet za FREE; Regulamin Programu premiowego „Minuty za transakcje kartami kredytowymi mBanku”; Regulamin Programu premiowego „Minuty za kredyt gotówkowy”; Regulamin Programu premiowego „Minuty za kredyt samochodowy”; Regulamin świadczenia promocyjnego dostępu do numerów zaczynających się od cyfr 800 oraz 801.

Jednocześnie prosimy o wykorzystanie wszystkich dostępnych na Państwa koncie środków do 30.11.2014 r., w związku z brakiem możliwości korzystania z nich w późniejszym okresie.

Informujemy, że mBank mobile UDOSTĘPNIA klientom możliwość przeniesienia numeru do innego operatora NAWET DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU.

Numery telefonów nie będą aktywne, jednak do końca roku będzie istniała możliwość ich przeniesienia do innej sieci.

Z poważaniem,

Tomasz Gryglewski

Członek Zarządu